Minust

Minu huvi psühholoogia vastu sai alguse juba 9. klassist ning alates sellest ajast olen ma oma erialale pühendunud. Olen lõpetanud psühholoogia magistrantuuri nõustamise erialal ja tänaseks töötanud kokku peaaegu 6 aastat. Minu liikumapanevaks jõuks on olnud töö inimestega, sest psühholoogina töötades pean kõige olulisemaks punktiks inimese väärtustamist. Alustasin töötamist nõustamiskeskuses, misjärel liikusin probleemidele lähemale ehk asusin tööle koolidesse ning antud hetkel teen aktiivsemalt tööd peredega. Töötanud olen lastega, lastevanematega, õpetajatega, noortega, peredega, täiskasvanutega ja teistegi klientidega.

Mind on alati innustanud pingutama inimeste „suured“ probleemid, mis on röövinud võib-olla nende lootuse või halvimal juhul ka eluisu. Rasked juhtumid on olnud minu kõige suuremateks õpetajateks ning õnnestumisteks. Olles vabatahtlikuna töötanud lahendus.neti internetinõustajana, kogusin tuntust omil päevil sellega, et sain lahendada kõige raskemad juhtumid, mida keegi endale võtta ei julgenud. Mulle meeldib inimestega koostööd tehes leida üles nende isiklikud toimetulekuressursid ja aidata neil avastada see teelõik, mida mööda oleks praegusel hetkel vajalik või õige oma elus edasi astuda. Leian, et julgus peale hakata ja sihikindlus eesmärkideni jõudmisel iseloomustab nii mind kui ka minu tööd.

Olen kokku puutunud erinevate psühhika- ja käitumishäiretega, psühhiaatriliste patsientidega ning paljude erinevate oma ala spetsialistidega. Tihtilugu on vajalikeks koostööpartneriteks ka lastekaitse ja politsei. Töötades koolides, sai mulle selgeks, et ma soovin veelgi enam noore õpilase jaoks midagi ära teha, et muutused tema elus oleksid püsivamad. Selleks tuleb aga kaasata kogu perekond – analüüsides omavahelisi suhteid, allsüsteeme, perekonna ainulaadset struktuuri jne. Genogrammi (ehk perekaardi) koostamine koos lapse ja perega on olnud minu igapäevaseks tööriistaks ning tihti märkan, et ainuüksi selle koostamine on abiks olnud tervele perele. Ma leian, et väikeste muudatuste tekitamine peres on tohutu suure jõuga ja võib teinekord tuua enesega kaasa ootamatuid ning positiivseid tagajärgi.

Olen õnnelik, et tänu väga erinevatele tööalastele tahkudele olen saanud rakendada kõiki oma teadmisi, mida olen kogunud nii ülikoolipingist, koolitustelt kui ka muidugi elust enesest. Olles ema aktiivsele ja emotsionaalsele pojale ning tütrele, olen kindlasti rohkem süüvinud pere temaatikasse. Minu jaoks on väga oluline mu pere ning meie omavahelised lähedased suhted. Minu kirjutatud vastuseid erinevatele kasvatusalastele ja suhete probleemidele leiad Perekeskus Sina ja Mina koduleheküljelt, e-nõustamise juurest.  Võta minuga julgesti ühendust, sest parim aeg uute alguste jaoks on nüüd.

HARIDUS

2016-2019 Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus, Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolitus, II aste
2008-2011 Tallinna Ülikool, magistrikraad psühholoogias, spetsialiseerumine nõustamispsühholoogias
2005-2008 Tallinna Ülikool, bakalaureusekraad psühholoogias, kõrvaleriala kunstiteraapiad
1993-2005 Tõrva Gümnaasium, hõbemedal

TÖÖKOGEMUS

2017 Võsukese Lasteaed, vabatahtlik perenõustaja
2016 Perekeskus Sina ja Mina vabatahtlik e-nõustamise koordinaator-moderaator
2014 – 2016 Jüri Gümnaasium, psühholoog/karjäärinõustaja
2010 Tallinna Noorsootöö Keskus, nõustaja
2008 – 2009 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, koolipsühholoog

TÄIENDKOOLITUSED

2020 Eesti Pereteraapia Ühing “Psühhopatoloogia ja psühhofarmakoloogia pereterapeutidele”
2017 Eesti Pereteraapia Ühing, Monica McGoldrick “The Genogram Journey: Reconnecting with One’s Own Family”
2016 Eesti Koolipsühholoogide Ühing “Autistliku lapse toetamine tavakoolis, raskused ja sekkumised”
2016 Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Katrin Saali Saul “Lahutus ja kärgpered”
2016 Jüri Gümnaasiumi kriisimeeskond „Kriisikoolitus – hädaolukorraplaan ja äkkrünnak“
2016 Tervise Arengu Instituut „Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis“
2016 Sihtasutus Noored Kooli „Eneseanalüüs“
2015 MTÜ Pereteraapia Instituut „Sissejuhatus pereteraapiasse”
2015 Haridus- ja Teadusministeerium, Kanada saatkond ja SA Unitas „LGBT koolis ja hariduses“
2015 Sihtasutus Noorde Kooli „Koostööd soodustavad õppemeetodid”
2015 Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Maire Riis „Kriisikoolitus“
2015 SA Eesti Lastefond „ATH tugirühmajuhtide täiendkoolitus“
2015 Lastepsühholoogide ühing „Internet ja lapsed“
2014 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakond, Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus „Kuidas toetada autismispektrihäirega lapsi ja täiskasvanuid“
2014 Jüri Gümnaasiumi kriisimeeskond „Kriisid koolis ja toimetulek nendega“
2013 Perekeskus Sina ja mina, “Lapsevanema suhtlustreening” (Gordoni perekool)
2011 Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon Kognitiivse ja Käitumisteraapia Kool “Kognitiiv-käitumisteraapia algkursus”
2010 Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus “Nõustamistehnikate jätkukoolitus: nõustaja töö gruppidega”
2009-2010 Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool „Karjääriteenuste põhialused“
2009 SA INNOVE “Info- ja metoodilised materjalid karjäärispetsialistidele”
2009 SA INNOVE , dr Norman E. Amundson PhD, University of British Columbia Canada ”Active engagement”
2009 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi rahvusvaheline koolituspäev „Stress ja selle ohjamine“
2008 Avatud Hariduse Liidu Tartu Keskus „Lahenduskeskne lühiteraapia“
2008 Tartu Ülikooli haridusteaduskonna täienduskoolitusprogramm „Toimetulek probleemsete lastega koolis“
2006 – 2007 Tallinna Ülikool “Kunstiteraapiate loovteraapia suund”

LISAKS OLEN TEINUD

2014-2015 ATH tugirühma juhtimine Rae vallas
2009 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskuse raames on läbi viidud koolitus õpetajatele teemal „Suhtlemine ja stress“
2009 Erialane publikatsioon, kaasautor:  SA Innove „Grupinõustamine“ metoodiline materjal karjäärinõustajatele
2007 Kunstiteraapia seansside läbiviimine lastekodu lastega
2006-2009 lahendus.net vabatahtlik internetinõustaja

KUULUMINE ERIALAORGANISATSIOONIDESSE

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige
Eesti Pereteraapia Ühingu liige