PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Psühholoogiline nõustamine – Iga klient on ainulaadne inimene, kellega koostööd tehes selgub, mis meetodid ja vahendid just talle probleemide lahendamiseks sobivad ning oodatavate tulemusteni viivad. Vastavalt kliendi probleemile, kasutan ma psühholoogilise hindamise ja nõustamise juures erinevaid teaduspõhiseid tehnikaid ja metoodikaid, toetudes lahenduskesksele lühiteraapiale, kunstiteraapia väljaõppele ning kognitiiv-käitumisteraapia alastele teadmistele. Psühholoogiline nõustamine leiab aset pingevabas ja turvalises õhkkonnas, mille aluseks on konfidentsiaalsus ning eetilised tõekspidamised. Põhieesmärgiks on suurendada kliendi mõistmist antud situatsioonis, avardada kliendi enesetunnetust, tõsta valmisolekut oma probleemide lahendamiseks ning parandada keskkonna nõudmiste ja võimalustega kohanemist. Iga klient on väärt olla koheldud lugupidamise ja hoolivusega.

Lahenduskeskne lühiteraapia – probleemist tähtsam on mõista ja keskenduda sellele, mida soovitakse saavutada ning aidata antud muudatusi tekitada. Keeruliste probleemide puhul pole alati kasu suurtest ümberkorraldustest, kuivõrd väikestest ning teostavatest muudatustest. Lahenduskeskne lühiteraapia aitab kliendil üles leida oma ressursid, et suunata klienti soovitud eesmärgini.
Kunstiteraapia – on kunsti kasutamine teraapilistel eesmärkidel, et klient saaks turvaliselt uurida oma sisemaailma ja mõista raskusi valmistavaid tundeid ning sündmusi. Kunstiteraapia kasutab erinevaid loovaid tehnikaid, sealhulgas joonistamist, maalimist, kleepimist, rollimänge, liikumist ja tantsimist, kujutlusmatkasid, erinevaid lõõgastumisvõtteid, muusikat, sõnamänge, muinasjuttude loomist ning teisi eneseväljenduse vorme.
Kognitiiv- ja käitumisteraapia – Inimeste tunded, mõtted ja käitumine on omavahel seotud ning muutus ühes osas kutsub esile muutuse kahes teises. Inimene ei ole niivõrd keskkonna mõjude passiivne vastuvõtja, kui ise enda keskkonna looja. Kognitiiv-käitumisteraapia sihiks on välja selgitada head kohanemist ja head enesetunnet takistavad käitumismustrid ning treenida nende asemele kohasemad käitumisviisid. Samuti on sihiks negatiivsete automaatsete halba enesetunnet põhjustavate mõtlemismustrite üles leidmine, ebafunktsionaalsete eelduste ja uskumuste vaidlustamine ning kohasemate mõtlemisviiside kujundamine.

Kellele mõeldud:
Lastele
Noortele
Täiskasvanutele

Millal pöörduda:
Suhtlemisprobleemide korral (sh eakaaslastega, õpetajatega, vanematega, kolleegidega ja teiste oluliste inimestega)
Käitumis- ja emotsionaalsete raskuste korral
Elumuutustega toimetulekul
Soovid ennast paremini mõista
Soovid oma muresid lahendada
Soovid olla oma eluga rahulolevam